3 – Maatschappelijke doelstellingen & projecten

Maatschappelijke doelstellingen en -projecten

Osaka heeft altijd al actief een maatschappelijke doelstelling uitgedragen.
Wij hebben, met ons allen, de verantwoordelijkheid om hen te helpen die dit nodig hebben.
Wat is er mooier dan dit gezamenlijk te doen in clubverband bij en met Osaka?

Osaka doet zoveel mogelijk om mensen te helpen, zowel in de sport als daarbuiten.

Can do-mentaliteit

Bij Osaka heerst een Can do-mentaliteit.
Een mentaliteit van doen en aanpakken, meedraaien en doorpakken.

Zo doen wij al sinds jaar en dag mee met diverse initiatieven binnen onze gemeente en daarbuiten.
Initiatieven voor & rondom bijvoorbeeld het jongerenwerk, jeugdzorg, ouderenzorg, basis- en middelbare scholen, collega-(sport)verenigingen, Oranjeverenigingen, defensie, goede doelen en diverse initiatieven die onze leden zijn gestart en die wij actief ondersteunen.

Hier lopen wij (over het algemeen) niet mee te koop.
Tenslotte doen wij gewoon normaal, en daarmee doen wij al gek genoeg

Maar tegelijkertijd is het wel degelijk belangrijk om maatschappelijke doelstellingen zo nu en dan in de etalage te zetten.
Door te delen waar wij mee bezig zijn kunnen wij aansluiting vinden met andere partijen en belanghebbenden, waardoor dit alleen maar kan groeien.

Hieronder de huidige projecten en hun doelstellingen

 

Nr. 1  – Good Place in a Bad Situation –

Osaka is zich zeer bewust van wat er internationaal gaande is.
Anders dan bij andere clubs is Osaka ook indirect betrokken bij situaties in het Midden-Oosten, Afrika en het Oostblok. Dit komt onder andere omdat meerdere instructeurs en leden werkzaam zijn bij de overheid en defensie.

Bad situation

Deze conflicten zijn complex en enorm. De club neemt ook absoluut geen (politiek)standpunt in.
Maar Osaka is zich, meer dan welke andere club ook, bewust dat de slachtoffers van deze conflicten de dupe zijn.
Deze slachtoffers zitten in een Bad Situation en zijn de dupe van conflicten waar zij zelf geen invloed op hebben.

In de gemeente Katwijk zijn inmiddels de eerste Oekraïense vluchtelingen al aangekomen. Gezinnen met kinderen die huis en haard hebben achtergelaten.

Good place

Osaka biedt deze mensen een veilige en fijne afleiding van deze situatie, door speciaal voor specifieke doelgroepen (kinderen en jongeren) trainingen aan te bieden.
Hierdoor krijgen zij samen met en van onze instructeurs een goede, gezonde en leuke afleiding.

Zo bieden wij hen een ‘Good Place in a Bad Situation’.

Vorige week zijn de eerste Oekraïense jongeren al sportief bezig geweest bij Osaka!
Onder begeleiding van sempai Johan Schaap, sensei Cem Senol en sempai Floris Hoek.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Nr. 2  – Training for everybody –

Trainingen en lessen bij Osaka zijn voor iedereen, en het is essentieel dat deze gegeven worden in een veilige leeromgeving!
Juist voor mensen met een beperking zijn de Budo sporten een aanwinst in hun leven.
Om de veilige leeromgeving en optimale situatie te garanderen is 1-op-1-training of Smallgroup-training een must.

Bij Osaka hebben wij deze mogelijkheid nu !
Samen met een professionele hulpverlener trainen op maat !

Zo bieden wij ook de mensen die minder makkelijk mee kunnen komen een veilige leeromgeving en de kans om met Budo bezig te zijn.

Bij interesse graag contact opnemen met Osaka.

 

Nr. 3  – C.Q.C. –

Dit staat voor Close Quarter Conflict, een systeem / structuur om conflicten het hoofd te kunnen bieden.
Leer omgaan met situaties in elke conflictfase!
Van de laagste schaal; non-verbaal, tot de hogere schalen; confrontatie en fysiek geweld.
Een systeem opgebouwd uit principes, zodat het toepasbaar is voor iedereen.

Bijna alle systemen die dit behandelen, bieden extreme oplossingen.
Vaak maakt dit de situatie nog erger, escalatie in plaats van de-escalatie.
Zeker voor een aantal specifieke beroepsgroepen is geweld niet wenselijk of toegestaan, maar komen conflicten helaas wel regelmatig voor.
Denk hierbij aan de hulpverlening, (thuis)zorg, beveiliging en nog talloze vrijwilligers functies.

Leer om deze conflicten te beheersen en in het gunstigste geval mogelijk te beëindigen !

Wij bieden jaarlijks een 3-tal momenten waarbij dit behandeld gaat worden.
Met onder andere:

  • Professionele instructeurs;
  • Beroeps / functie context;
  • Mensgericht;
  • Oplossingen die JIJ kan toepassen;
  • Realistisch en eerlijk;
  • Scenario training.

C.Q.C. is niet alleen interessant voor professionals, maar ook zeer interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn en zich willen verrijken met nieuwe skills.

Elk conflict dat voorkomen is, of in de kiem gesmoord, dat is er één!
Mocht een situatie ondanks alles tóch escaleren, dan is het hebben van kennis en ervaring in C.Q.C. van groot belang om te redden wat er te redden valt.

Zo hopen wij van Osaka toch de wereld weer een stukje beter en veiliger te kunnen maken.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

“Door te delen kunnen wij vermenigvuldigen”

Osu