Lidmaatschap Osaka

Bedankt voor uw interesse om lid te worden bij Osaka dojo!

Iedereen kan lid worden van Osaka, ongeacht uw leeftijd, geslacht of achtergrond.
Wij kenmerken ons als club door aandacht te hebben voor ieder van onze leden.
Een goede basis is belangrijk, daarom kan iedereen vanaf 7 jaar al terecht bij Osaka.

Lidmaatschap jeugd

Vanaf 7 jaar tot 14 jaar bent u bij ons jeugdlid.
De kosten van het jeugdlidmaatschap bij Osaka zijn € 15,- per maand.
Als jeugdlid van Osaka kan en mag u van alle jeugdlessen gebruik maken.
Na inschrijving als lid, wordt er verwacht dat u de verschuldigde contributie voor de betreffende periode zelf overmaakt.
De inschrijf kosten zijn € 5,- en dienen bij de eerste betaling te worden voldaan.

Lidmaatschap volwassenen

Vanaf 14 jaar bent u bij ons een volwassen lid.
De kosten van het volwassen lidmaatschap zijn € 27,50 per maand.
Als lid van Osaka kan en mag u van alle lessen gebruik maken.
Na inschrijving als lid, wordt er verwacht dat u de verschuldigde contributie voor de betreffende periode zelf overmaakt.
De inschrijf kosten zijn € 5,- en dienen bij de eerste betaling te worden voldaan.

Rittenkaart

Er zijn altijd mensen die, hetzij door werk, hetzij om andere redenen, niet het maximale uit een regulier lidmaatschap kunnen halen.

Bij uitzondering, en na overleg, is het bij Osaka ook mogelijk om een rittenkaart aan te schaffen.
Dit is een rittenkaart van 10 lessen en heeft een geldigheid van 1 jaar na de aankoopdatum.
De kosten voor een rittenkaart van 10 lessen bedraagt € 60,-.

Belangrijk voor alle leden

Stilzwijgende verlenging lidmaatschappen.

De Wet Van Dam met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) verenigingen als het lid niet opzegt. De leden hoeven niet jaarlijks een mail of brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. De ingangsdatum voor deze regeling is 01-12-2011.

Voor meer informatie zie http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30520_initiatiefvoorstel_van_dam